to tu

MPPWK
Przekaż 1% 2009
Przekaż 1% 2008
Kocham. nie biję
Kocham. reaguję
Kocham. nie krzyczę
Kocham. mam czas


Ściągnij spot 1Ściągnij spot 2


Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet – rusza akcja społeczna - informacja prasowa


Grupa inicjatywna "MĘŻCZYŹNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET" wywodzi się z wielu środowisk blisko związanych z organizacjami pozarządowymi, takimi, jak Krajowe Centrum Kompetencji, organizacji od lat zajmującej się wspieraniem działań przeciwko przemocy, znanej z kampanii społecznych pod hasłami „Kocham. Nie Biję” i „Kocham. Reaguję”, ale także z wielu akcji, pomysłów i rozwiązań ustawodawczych, Centrum Praw Kobiet, fundacja „Feminoteka”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, Instytut Prewencji Przemocy i Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”.


Pewnego letniego dnia przyszedł do mnie Kazik Walijewski i zaproponował, żebyśmy zrobili wspólną akcję w obronie kobiet doznających przemocy w rodzinie – mówi Konrad Wojterkowski – organizator wielu kampanii społecznych, Fundator KCK.


Ci mężczyźni reprezentują różne zawody i środowiska, a także różne miejsca zamieszkania, ale łączy ich jedno – wszyscy zgodnym głosem opowiadają się przeciw przemocy wobec kobiet – mówi Weronika Marczuk, działająca od lat społecznienie nie tylko w Polsce, ale i na Ukrainie, którą również obejmuje akcja.


Postęp, emancypacja, wzrost świadomości nie dokonuje się tak sobie, tylko za każdym razem jest wynikiem walki, determinacji, uporu. To feministkom zawdzięczamy, że rola kobiet zmienia się na przestrzeni lat, a nie temu, że upływa czas ... Kazik Walijewski - społecznik, który wie, jak trzeba pomagać osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie oraz twórca ruchu mężczyzn.


Drogie Panie, nie dajcie sobie wmówić, że mężczyzna, który Was bije ... kocha, tylko nie potrafi tego inaczej okazać. On po prostu traktuje Was, jak rzecz, którą może dowolnie dysponować, zniszczyć i wyrzucić, jak swoją własność - dodaje Konrad Wojterkowski - jeden z twórców Akcji i inicjatywy "Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet".


Oprócz inicjatorów, akcję poparło wiele osób publicznych, m.in.: Piotr Andrzejewski vel Peter Lucas, Mieczysław Augustyn, Przemysław Bluszcz, Vito Casetti, Rafał Cieszyński, Mateusz Damięcki, Andrzej Fogtt, Jan Holoubek, Robert Janson, Dariusz Joński, Ryszard Kalisz, Bogdan Kierejsza, Marek Kościkiewicz, Paweł Królikowski, Rafał Królikowski, Adam Krzykowski, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Lewandowski, Paweł Nastula, Mariusz Ostrowski, Sławomir Piechota, Marek Rząsa, Andrzej Seweryn, Muniek Staszczyk, Marcin Sztabiński, Kuba Wesołowski, Bartosz Węglarczyk, Daniel Wieleba, Janusz Leon Wiśniewski, Hirek Wrona, Wiktor Zborowski, Maciej Zień, a wielu innych przyłącza się sukcesywnie.


Aktorka, która wzięła udział w nagraniu SPOT-u; Margarita Ivanova, Głosy voice over ze SPOT-u: Anna Dereszowska i Piotr Adamczyk.


Dostrzegając ogromną rolę kobiet w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym, chcemy pokazać, że nie wszyscy mężczyźni są sprawcami przemocy. Ponadto wielu z nas dostrzega, aprobuje i wspiera działania równościowe kobiet, dążenia do równej płacy, dostępu do edukacji, a także zwiększenia roli kobiet w tworzeniu i realizacji ustaw. Zdajemy sobie sprawę, że patriarchat ma się dobrze i nie da się go łatwo pokonać, bo wygodniej nie robić nic, niż robić rewolucyjne zmiany. Istniejący w Polsce system rzekomych parytetów wciąż promuje mężczyzn - do władzy, tworzenia i egzekucji prawa, a kolejne rządy usiłują zatrzymać kijem śpieszne nurty postępu. Także dziś w otaczającej nas rzeczywistości wiele mamy zaniedbań, które kładą się cieniem na respektowanie praw człowieka. Przykładem na to może być pozostawiające wiele do życzenia wprowadzenie w życie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Niebieskich Kart, które zamiast pomagać, stały się wstępem do zaniechania rzetelnych działań mających ochronę praw kobiet.


Z uwagi na zaniedbywanie przez wiele organów Państwa tak ważnych spraw jak przemoc wobec kobiet, tym samym bagatelizowanie praw człowieka, zasadnym stało się przeprowadzenie kampanii społecznej pokazującej skalę zjawiska i wyraźnie opowiadającej się po stronie krzywdzonych kobiet. Kampania polega na ukazaniu elementów związanych z przemocą wobec kobiet w wielu programach informacyjnych oraz tematycznych, a także oddaniu interaktywnego narzędzia w postaci strony www.mezczyzniprzeciwprzemocy.pl


Jakie to szczęście dla kobiety - nie zaznać przemocy: fizycznej, psychicznej, jakiejkolwiek, a największe szczęście to mieć obok mężczyzn, którzy sami walczą przeciwko przemocy wobec kobiet. Jak dalece muszą być inteligentni i demokratyczni w swej postawie, a może to oni są dzisiejszymi rycerzami, przyodzianymi w białe wstążki? Niech w każdym polskim domu bedzie taki rycerz, niech żadna Żona, Matka ani Córka nie zazna nic oprócz miłości! - dodaje Weronika Marczuk, która wspiera organizacyjnie całą akcję pełniąc rolę koordynatorki.


Grupa Inicjatywna „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”:


(Luis Alarcon Arias, Andrzej Dominiczak, Sergio de Arana, Tomasz Kilarski, Piotr Kłys, Piotr Krajewski, Krystian Legierski, Robert Lubrant, Tomasz Pietrzak, Marek Prejzner, Piotr Szumlewicz, Marek Trojnar, Kazik Walijewski, Konrad Wojterkowski, Włodzimierz Wolski, Grzegorz Wrona, Adrian Zwoliński)


Luis Alarcon Arias - psycholog, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia "Niebieska Linia", współautor programów i wykładowca Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, trener i superwizor treningów oraz psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek EBTA, współtwórca Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR).


Andrzej Dominiczak - działacz społeczny, publicysta, tłumacz, prezes Towarzystwa Humanistycznego, współpracuje z ruchem feministycznym, w szczególności z Centrum Praw Kobiet. Jest autorem lub współautorem licznych raportów, publikacji i tłumaczeń dotyczących dyskryminacji kobiet oraz przemocy w rodzinie.


Sergio de Arana, analityk i autor wielu tekstów na różnych stronach świata i nie tylko, ściśle współpracujący z fundacją FEMINIOTEKA.


Tomasz Kilarski – psycholog, psychoterapeuta, szkoleniowiec, społecznik. Realizator programów dla sprawców przemocy wg Modelu Duluth. Od wielu lat współprowadzi Program Edukacyjno – Korekcyjny dla Sprawców Przemocy Domowej „PARTNER”, adresowany do pełnoletnich mężczyzn stosujących przemoc wobec partnerek. Współpracuje z Fundacją Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „BĘDZIESZ” z Poznania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Piotr Kłys – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji (KDO) w Łodzi.


Piotr Krajewski – projektant mody, niezwykle ceniony i utalentowany twórca kobiecych ubrań o niezwykłych kształtach i niepowtarzalnym pięknie. Projektuje i szyje na miarę, w jego kreacjach każda kobieta wygląda tak jakby przed chwilą zeszła z niebiańskich ogrodów szczęścia. Mężczyzna o poglądach pro kobiecych i wspierający działania antyprzemocowe.


Krystian Legierski - Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził seminarium gender studies pt. "Homoseksualizm w wybranych kontekstach" przy Uniwersytecie Warszawskim, jest członkiem nieformalnej Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich.


Robert Lubrant – społecznik, prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka w Bydgoszczy, realizator programów dla sprawców przemocy domowej, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Bydgoszczy (www.sbd.org.pl).


Tomasz Pietrzak – prowadził forum Niebieskiej Linii, współpracuje z Centrum Praw Kobiet i Fundacją Porozumienie bez barier Jolanty Kwaśniewskiej.


Marek Prejzner, największy ekspert i twórca w Polsce pracy ze sprawcami przemocy metodą Duluth, nauczyciel i wychowawca wielu terapeutów.


Krzysztof Rubas - koordynator Klubu Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.


Krzysztof Sarzała - pedagog, kierownik Centrum Interwencji Kryzysowej, wcześniej: pełnomocnik Wojewody Gdańskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wychowawca w świetlicy terapeutycznej, nauczyciel akademicki. Współautor standardów pracy socjalnej: „interwencji kryzysowej”, „przeciwdziałania przemocy”, przewodniczy Gdańskiemu Zespołowi Interdyscyplinarnemu.


Piotr Szumlewicz, polski dziennikarz, pisarz i publicysta, absolwent socjologii i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat redaktor kwartalnika Bez Dogmatu i portalu lewica.pl, szerzej znany z audycji TV Superstacja „Ja Panu nie przerywałem”.


Michał Trojnar - Ośrodek Psychoterapii „Dąbrówka” w Katowicach, psychoterapeuta.


Kazik Walijewski - zajmuje się przemocą wobec kobiet, prowadził forum Niebieskiej Linii, ściśle współpracujący z Centrum Praw Kobiet i fundacją Porozumienie Bez barier Jolanty Kwaśniewskiej, członek Stowarzyszenia WYBÓR w Suwałkach, założyciel facebookowej strony ”Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”.


Konrad Wojterkowski, przedsiębiorca, producent filmowy i społecznik, sfinansował i zorganizował kampanie medialne przeciwko przemocy wobec dzieci pod hasłami „Kocham. Nie biję”, „Kocham. Reaguję”, „Kocham. Nie krzyczę”, „Kocham. Mam czas”.


Włodzimierz Wolski – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.


Grzegorz Wrona – konsultant w Stowarzyszeniu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia“ oraz Punkcie informacyjno konsultacyjnym Warszawa Śródmieście.


Adrian Zwoliński – prawnik, członek Stowarzyszenia DOM WSZYSTKICH POLSKA.


Ze strony internetowej Krajowego Centrum Kompetencji www.kck.pl każdy może ściągnąć spot telewizyjny. Wszystkie media mogą je bezpłatnie wyemitować.


Osoby do kontaktów z mediami:


Weronika Marczuk - Koordynatorka Grupy Inicjatywnej „Mężczyźni przeciw przemocy wobec kobiet”


Konrad Wojterkowski - organizator


Kazik Walijewski - organizator


MPPWK - informacja prasowa 25.11.2013


Podziękowania MPPWK

Województwo:
Miasto/Najbliższe miasto:
Jakiego rodzaju pomocy szukasz?
Twój email:
Na wskazany adres email wyślemy adresy najbliższych placówek mogących pomóc w Twojej sprawie
 
Odwiedziło nas
784720
 osób
Stronę wykonała webmaster Agnieszka Witer